Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande Berth Lindström  076-8175840, berra.mbsec.lindström@hotmail.com

Kassör

Sekreterare Maria Johansson, 070-3312409, maria@hedlund.it

Bengt Olsson 0570-40426, 070-3367745, alcyone@hotmail.com

Veronica Nordahn 070-2531551

Berit Engqvist 070-3405952

Hjördis Karlsson 070-5760361, svenshagen@live.se