Genomförda aktiviteter/utflykter

Lördagen 18 juni kl. 14:00

13 personer träffades hemma hos  Ingela för social samvaro och trevligt samtal runt fikabordet. Lite energiarbete hann vi också med.

Söndagen 5 juni kl. 11:00

Arrangerade  föreningen en Provapå dag i  slagruta, pekare och pendel.  Dels för helt nybörjare  men även för de som redan hade grundkunskaper men ville utveckla sina färdigheter.

2020-05-21

Årsmöte Glava bygdekontor, sedvanliga mötesförhandlingar.

2022-04-23/24

En mycket trevlig helg bland auror och chakran.

På kursen fick vi både teori och lära oss många olika tekniker, för att bl.a:, mäta, se, rena och balansera aurorna och chakrorna, stärka dem, rensa bort känslomässiga trauman i auran, upptäcka och ta bort energistopp i kroppens flöde och auran (innebär ofta smärtlindring), mäta chakror med pendelspröt och sen göra en personlighetsbeskrivning av det (stämmer oftast), hur vi kan skydda oss mot ”energitjuvar”, otrevliga människor och strålning, snabbt ta tillbaka vår energi, känna på osynliga varelsers aura, påverka auran med tanken, lära oss hur vi alla dagligen lämnar kroppen och förflyttar oss med auran.

Eva Svensson, som arbetat med Jordstrålningscentrum i Stockholm i 25 år, blev i slutet av 90-talet fanatiskt intresserad av auran och chakrorna och ville lära sig allt om dem. Bl a lärde hon sig själv genom att testa på olika sätt, och med mängder av misstag, att se auran, vilket tog ett år. Idag lär hon ut tekniken på 10 minuter.

2022-03- 26 mars 

Träffades vi ca 14 st i Glava bygdekontor, Vi pratade om chakra och balansering av kroppen. Provade på healing i kombination med trummor.

2022-02-26

Träffades vi i Årtakan för lite gemenskap och korvgrillning.  Vid energimätning i området så hittade vi en trolig boplats från 1300-1400-talat?  Fattigstuga? Området har lite längre upp en fantastisk utsikt över sjön Ränken.

 

2021-12-11

Julfika, och avslut för året.

Berit fortsatte berätta lite om olika symbolers plus och minus sida. Efter fikat så fick vi en skön stunds avkoppling med meditationshealing, riktigt goa energier. En skön avslutning på 2021.

2021-11-20

11 personer slöt upp för att lyssna på ett intressant föredrag, Berit Engqvist  berättade om ”nya energier i tiden”. Kvällen av slutades med en stunds skön avkopplande meditationshealing.

2021-10-16

Nybörjarkurs med fördjupning i slagruta, pekare, pendel och spröt. Bygdekontoret i Glava.

2021-09-18

Träffades vi vid Hammarsklätten där det ligger en gammal boplats från Vikingatiden. Vi tittade vi även på rester från ett järnbruk som fanns i området på 1800-talet.

2021-08-21

Utflykt till Hösåskullen samt ev. marknadsplatsen i Nysäter.

2021-07-10

Årsmötet i Glava Bygdekontor.

2021-06-19

Utflykt till Falleberget och Trefaldighetskällorna.

En trefaldighetskälla är enligt gammal folktro en vattenkälla med läkande kraft. Trefaldighetskällorna har ofta medeltida, katolskt ursprung, men kan dessutom från början ha varit forntida offer- eller kultplatser. Största möjliga effekt hade källvattnet om det dracks på trefaldighetsaftonen, vilken infaller sju dagar efter pingstafton, som i sin tur infaller sju veckor efter påsk. Trefaldighetsafton infaller även alltid vid fullmåne, vilket understryker firandets förkristna karaktär. Det var även viktigt att vattnet från källan rann mor norr. Norr uppfattades som det ondas hemvist och dit kunde sjukdomen återförpassas. Föremål av metall, som mynt och nålar har offrats vid källorna ända in på 1900-talet. Ofta var källan tillägnat något helgon, exempelvis Sankt Erik eller Sankt Olof, många av Sveriges trefaldighetskällor bär deras namn. Lämplig vattenmängd för bästa läkande effekt lär ha varit sjuk klunkar av vattnet. Det förekom även att man tvättade sig i källorna.

2021-05-22

Utflykt till Berg klätt, ca 12 personer mötte upp denna dag för en utflykt till Långrösa på östra sidan klätten.

2020-12-07

Tyvärr tvingas vi ställa in årets julfika  pga rådande omständigheter.

2020-11-02

Vi jobbade denna kväll med stenenergier. Vi la först  stenarna i ring på bordet efter att vi mätt ut plus och minussida, mätte därefter energierna både inne i ringen och utanför. Sedan flyttade vi ner stenarna på golvet i en större cirkel. Mätte åter energierna både inne och utanför ringen och  även mellan stenarna. Intressant var hur energierna växte och blev rejält starka när vi la en kristall inne i cirkeln. Vi mätte även auran på oss själva och hur den växte. Vissa av stenarna var rejält kraftfulla.

2020-10-10

Trots regn och rusk var var vi 5 st som slöt upp till denna utflykt. Först besökte vi Gränsjösätrane eller Sättra som är belägen ca 1,5 km vä om byn Gränsjön. Ursprungligen var det en sätervall för hemmanet Gränsjön och Glasnäs. Den första bebyggelsen ska enligt domstolsförhandlingar ha tillkommit i slutet av 1630-talet. Den förste bebyggaren ska ha varit en finne vid namn Krut Måns Jönsson. Byn Gränsjösätrane liksom hela hemmanet Gränsjötorp, tillhörde från början gården Frebohl och den så kallade Hjärnesläkten. Markerna sträckte sig från Glafsfjorden i öster till Fjällbodaälven och Norra Yxesjön i väster. Till Gränsdjösätrande kom den första fasta bosättaren omkring 1757. Det var Per Erlandsson f. 1709 som tillsammans med Bonde Eriksson f. 1731 kom flyttande till Sätervallen. Per var av släkten Hjärne.

Idag står bara ett hus med jordkällare kvar, av de andra finns endast stenrösen.

Vi fortsatte upp till Eskoleja och lite energiarbete. Vi mätte ut var den gamla kyrkan kan ha stått och följde några pilgrimmer på deras väg.

En mycket trevlig eftermiddag om än i blötaste laget.

2020-09-19

7 st tappra själar träffades i Gunnarskog. Först besökte vi Jungfruhålan, den är en av Skandinaviens största grytor och ligger i Räxed, på väg upp mot Tobol. Jättegryta bildads där två isälvar flöt samman för ca 10 000 år sedan. Isälvarna drog med sig grus och stenar, så kallade löpare som sattes i rotation av vattnet och svarvade denna stora jättegryta ur berget. Den har ett djup av 5 m och en diameter på 3 m. Det fanns inte mycket till energi vid jättegrytan. Vi fortsatte sedan hem till Ingela för att se över jordstrålningen i terrängen samt mätning av stenenergier.

Det var en del spännande energier vid den upprättstående stenen uppe i skogen, positiv energi som kom uppifrån. Det kommer också  energi in i stenen från nordväst och går ut sydöst, det finns även flera energipunkter runt stenen och när de frigjordes så  växte auran runt stenen från ca 4 m till över 10 m.

Trevliga samtal senare vid kaffet.

2020-08-22

Utflykt till Bössviken i Ö:a  Ämtervik, inbjudna av Anita Wingefors.

Efter en god kaka och kaffe gav vi oss iväg till skogen för olika mätningar. Vi fick varsin karta med inritade Leylinjer över området. Vi började mäta vid de 4 stenarna som ligger på rad precis vid Kilsgränsen. Den stora stenen fick vi till är ca 19000 år och har klarat sig genom istiderna. Det är matarstenen som skickar energi till de 3 mindre stenarna, (positiv energi), som vi tror är ditlagda för hand för ca 20000 år sen. Sen upptäckte vi ytterligare en stor sten bakom den första stora stenen, som ligger i samma rad. Denna sten kom troligen dit vid senaste istiden och hade negativ energi.

Det fanns en skyddsbarriär längre bort. Den var ca 75 m bred, användes under vikingatiden men skapades tidigare, Den vätte ut mot Fryken.

Det har legat en kyrka uppe på en vall, byggd 1029 av Olof den Helige. Den första kyrkan fick bli vapenhus när det byggdes en ny och  man inte fick ta med vapnen in i kyrkan. Det fanns även stall för hästarna och härbärge för de resande.

En kultplats fanns längre bort. Det var många stenar lagda i området och det ska ligga en man begraven där. Denna ”heliga plats” tillhör inte kristendomen.

Vi fann både manliga och kvinnliga energiplatser på flera ställen. Den sista stora stenen vi var till var det svårt att få fram något om. För en del av oss stod pendlarna helt stilla och vi fick olika åldrar, mellan 30000-18000år?

En mycket trevlig dag som avslutades med soppa hemma hos Anita

2020-07-18

Vi var 5 stycken som samlades vid Järvenskolan i Gunnarskog  för den 2,4 km långa promenaden till Rövarstenen. Ett flyttblock ca 15X10 m och ca 4 m högt. Namnet syftar på att rövare sägs ha haft sitt tillhåll där i äldre tider medan de stal i kringliggande bygder.

”Den vanligaste förklaringen till flyttblocken är att inlandsisen som för hundratusen år sedan började växa till över Sverige var mycket mäktig och fungerade som en kraftig väghyvel. Den slet sönder berg och rev loss stora block. Blocken frös in i isen och i takt med att isen växte till så transporterades blocken i väg, ibland många mil. Bergblock från Sverige har hittats t ex i norra Tyskland. När isen för tiotusen år sedan smälte så sjönk helt enkelt isbergen ned på marken, smälte och kvar blev det stora blocket som flyttats, flyttblock.

En annan förklaring till flyttblocken och deras underliga placering är att det var jättar som kastade iväg dem, de kallas därför ofta jättekast. Ofta kastade jätten stenen mot kyrkklockorna vars klang över socknen troligen irriterade jätten. Jättarna hade ingenting till övers för kristendomen. Själva härstammade de ju från en tid långt före det att kyrkor började byggas. Faktum är dock att det inte är känt  att en enda kyrka blivit träffad. Jättens krafter räckte i regel bara att kasta stenarna halvvägs, blocken är ju trots allt rätt stora. Du får själv bedöma sannolikheten! EU har inte tagit ställning i frågan.” Text från info tavlan vid stenen.

Vi upplevde en lugn och behaglig plats men gjorde inga mätningar i övrigt.

2020-06-13

En tur till Naturbyn i Långserud, ett mycket fint ställe för den som vill leva vildmarksliv. Stugor både på marken och i träden, det fanns även en ute på sjön, alla till uthyrning. Vi passade på att fika vid en fin lägerplats innan vi for vidare till korset. Korset hittades 2013 på Brudeberget väster om Långserud strax intill E 18, det är 3 m högt och rikt snidat i trä. Han som reste korset heter Pjotr Nadejevskij, en ryss från Litauen och numera boende i Vålberg. Han och hans fru hade varit och fikat där och kände att det är en plats full av energi. Han ser korset som ett minnesmärke, som en gåva till värmlänningarna. Det är ett katolskt kors som har tillverkats av den berömde litauiska konstnären Macijavskas med trävirke från Kalingrad. Det 350 kg tunga korset transporterades till Sverige efter att det invigts i en katolsk kyrka i Litauen.

2020-05-16

Kl. 14;00 samlades vi hos Hjördis och Lennart i N Fjäll i Klässbol. De tog oss med upp till Festekullen som ligger på ett berg med fin utsikt över Värmeln. Hjördis berättade att det varit tradition  att folk i bygden samlades och gick upp till Festekullen  just 16/5. En fin och trevlig tur.

2020-04-25

Pga rådande omständigheter är dagens utflykt inställd.

Utflykt; vi åker till Naturbyn och korset i Långsrud. Tid och plats att mötas på meddelas senare.

2020-03-21-22

Tyvärr tvingades vi ställa in den efterlängtade kursen med Eva från jordstrålningssällskapet men vi hoppas kunna återkomma vid annat tillfälle.

2020-02-10

Årets första medlemsmöte bestod bl.a. av att vi lärde oss hitta saker med hjälp av PSI-spåret, spännande och något som jag tror att vi alla vill utforska lite mer. Kanske lättare till sommaren när vi kan var utomhus. Ett besök hos Göte Andersson, som kan berätta lite mer om just PSI-spåret, står också på önskelistan.

2019-10-26

Ca 12 medlemmar slöt upp på Thorsborg i Edane och tog del av utbudet på Harmonimässan

2019-09-28

Vi var ca 8 personer som träffades på Storkasberget för att mäta strålningen från 4 G -masten.  Vi åkte sen vidare till Ingestrand för att även se hur strålningen påverkar på lite längre avstånd.

2019-09-23

Nybörjarkurs i pekare/slagruta/pendel på Bygdekontoret i Glava. Ett 10-tal ungdomar och vuxna mötte upp för att lära sig mer. Ytterligare 2 måndagskvällar är planerade.

2019-08-24

Utflykt till Hällemyren som är den enda restaurerade jordkulan i Värmland och unik i sitt slag. Den är väl värd ett besök.

Hällemyren återfanns 1882 och är en myr som en gång varit uppodlad men som nu är igenväxt med skog. Enligt husförhörslängderna var stället bebott mellan 1818 och 1886 och som mest bodde 10 personer i jordkulan som har en golvyta på knappt 8 kvm.

Vi upplevde en mycket lugn och behaglig plats. Bakom huset fann vi dubbla kryss, Hartman och Currykryss med väldigt stark energi. Vi kunde även känna av en del naturväsen.

På hemvägen stannade vi till vid Kungshögen i Nysäter. Den är en av 3 gravhögar längs Byälven som ingått i ett större, nu förstört gravfält. Vid utgrävningar som gjorts i en av de förstörda gravarna har föremål hittats som daterar denna till vikingatiden (ca 800-1050 e Kr) Det är troligt att Kungshögen är från samma tid.

 

2019-06-15

PSI-spåret som var planerat flyttar vi fram till i höst då det även denna dag fanns andra saker som var mer i akut behov av hjälp.

Energiarbete i Årtakan, vi rensade bort en del tung energi som negativt påverkade både människor och djur i området. En del av detta har troligen koppling till gamla pilgrimsleden. Arbetet resulterade i bättre engergiflöde.

2019-05-25

Ämnet för dagen var kristallportar, stjärnlinjemönster och jordlinjemönster.

Men när vi träffades och gick igenom var och hur vi skulle börja var det andra saker som pockade på och kändes vara i mer akut hjälp varför vi ändrade oss till energiarbete och husrensning i Hillringsberg.

2019-05-11

Prova på dag vid Glava Bygdekontor.

Ca 5 barn och 7-8 vuxna vågade testa våra mätverktyg.

Resultat 3 nya medlemmar.

2019-04-22

Utflykt till Bergs klätt

2019-03-25

Medlemsmöte i Bygdekontoret i Glava.

Vi ägnade kvällen åt traumastegar och traumaringar.

Det öppnades även en stjärnport under kvällen där ett par medlemmar kunde få påfyllnad av energi.

 

2019-03-04

Slagruteföreningens årsmöte, Bygdekontoret i Glava.

13 st slöt upp för årsmötet. Sedvanliga möteshandlingar gicks igenom. Styrelsen kvarstår.

Förnärvarande 34 medlemmar.

Föreningen bjöd på kaffe och smörgås.

2019-01-21

Medlemsmöte på Bygdekontoret i Glava.

Ett 10-tal medlemmar mötte upp. Vi kartpendlade för att se var vi kunde hitta intressanta ställen för kommande utflykter.

Några av oss fick även prova på traumastege, Bengt är träffsäker när det gäller att få fram årtal. Han plockade även bort ett par traumaringar. Vi får se vad som händer. 🙂

Föreningen bjöd på kaffe.

2018-10-20

Utflykt med slagruteföreningen till krigargravarna från 1808 i Boda, ca 3 km norr om Koppom. På kyrkogården begravde man ett hundratal soldater från dalaregementet 1908-09, som dött i fältsjuka. Kyrkogården är belägen på en liten kulle planterad med tallar och är omgärdad av tjocka järnkedjor. På platsen står även 8 gamla kanoner. Vi hjälptes åt att frigöra stagnerad energi, området kändes sen lättare.

Vidare färd till Mjögsjön och Värmlandsstenen där vi samlades vid brasan och avslutade med korvgrillning. Vi åkte sen vidare till Mattes trollbjörk vid vägen in till Sigfridstorp.

2018-09-22

Slagruteträff i Årtakan.

Vi mätte energier i ett område där enligt uppgift ska ha funnits en skans. Vi kunde även följa energierna i stenar, kraftiga goda energier. Vissa stenar visade plus och andra minus.

Avslutade dagen med korvgrillning.

2018-08-20

Utflykt till gravröse, ”Jätterösa”  på Lövåsudden i Glava. Värmlands största bronsåldersröse, som mäter 45 m i diameter. I röset finns rester av hällkistor.

Energierna vandrade ut och in i röset från matarstenarna runt om. Snabbare skiften i energierna nu än tidigare.

Avslutade dagen med korvgrillning.