2019-06-15

PSI-spåret som var planerat flyttar vi fram till i höst då det även denna dag fanns andra saker som var mer i akut behov av hjälp.

Energiarbete i Årtakan, vi rensade bort en del tung energi som negativt påverkade både människor och djur i området. En del av detta har troligen koppling till gamla pilgrimsleden. Arbetet resulterade i bättre engergiflöde.

2019-05-25

Ämnet för dagen var kristallportar, stjärnlinjemönster och jordlinjemönster.

Men när vi träffades och gick igenom var och hur vi skulle börja var det andra saker som pockade på och kändes vara i mer akut hjälp varför vi ändrade oss till energiarbete och husrensning i Hillringsberg.

2019-05-11

Prova på dag vid Glava Bygdekontor.

Ca 5 barn och 7-8 vuxna vågade testa våra mätverktyg.

Resultat 3 nya medlemmar.

2019-04-22

Utflykt till Bergs klätt

2019-03-25

Medlemsmöte i Bygdekontoret i Glava.

Vi ägnade kvällen åt traumastegar och traumaringar.

Det öppnades även en stjärnport under kvällen där ett par medlemmar kunde få påfyllnad av energi.

 

2019-03-04

Slagruteföreningens årsmöte, Bygdekontoret i Glava.

13 st slöt upp för årsmötet. Sedvanliga möteshandlingar gicks igenom. Styrelsen kvarstår.

Förnärvarande 34 medlemmar.

Föreningen bjöd på kaffe och smörgås.

2019-01-21

Medlemsmöte på Bygdekontoret i Glava.

Ett 10-tal medlemmar mötte upp. Vi kartpendlade för att se var vi kunde hitta intressanta ställen för kommande utflykter.

Några av oss fick även prova på traumastege, Bengt är träffsäker när det gäller att få fram årtal. Han plockade även bort ett par traumaringar. Vi får se vad som händer. 🙂

Föreningen bjöd på kaffe.

2018-10-20

Utflykt med slagruteföreningen till krigargravarna från 1808 i Boda. Vi hjälptes åt att frigöra stagnerad energi, området kändes sen lättare.

Vidare färd till Mjögsjön och Värmlandsstenen där vi samlades vid brasan och avslutade med korvgrillning. Vi åkte sen vidare till Mattes trollbjörk vid vägen in till Sigfridstorp.

2018-09-22

Slagruteträff i Årtakan.

Vi mätte energier i ett område där enligt uppgift ska ha funnits en skans. Vi kunde även följa energierna i stenar, kraftiga goda energier. Vissa stenar visade plus och andra minus.

Avslutade dagen med korvgrillning.

2018-08-20

Utflykt till gravröse från bronsåldern i Glava.

Energierna vandrade ut och in i röset från matarstenarna runt om. Snabbare skiften i energierna nu än tidigare.

Avslutade dagen med korvgrillning.