Genomförda aktiviteter/utflykter

2024

Lördagen 16 juni

Till Värmskogs café kom 14 medlemmar för sommaravslutningen med lite räkor. Vi hann även med att mäta lite energier bredvid Värmskogs kyrka där det 1947 utfördes arkeologiska utgrävningar söder om klockkullen. Där påträffades den äldre kyrkplatsen med grundlämningar efter 2 kyrkor varav den äldsta antas var från 1200-talet och den senare från 1600-talet. En ny kyrka byggdes på 1760-talet, den brann dock i juli 1799, efter återuppbyggnaden så invigdes den nuvarande kyrkan i augusti 1804.

Lördagen 25 maj

8 personer slöt upp för en tur på Bergs klätt. Vi pratade om hur vi jordar och skyddar oss, samt letade upp vår egen kraftplats. Några fortsatte vandringen upp till rösen medans andra av oss avslutade för dagen. En trevlig dag i energins tecken.

Lördagen 20 april

Träffades ca 10 personer för en utflykt till Jätteröset vid Glava kyrka. Det vi kan konstatera är att energierna från de så kallade matarstenarna in till röset går allt fortare än för ett antal år sen. Sedan vi vidare till Glava gamla kyrka, Gladisvall som ligger ca 7 km söder om nuvarande kyrka. Vid utgrävningar 1941 blottlades en medeltidskyrkas grunder, som vid den tiden var socknens kyrka. Den revs dock på 1740-talet då den blivit för liten för den växande församlingen. Vid mätningar på platsen upptäckte vi obalans i energierna, bra på ena sidan men sämre på andra. Vi bad ärkeängel Mikael om hjälp och det blev lugnt. Lite längre ner vid korset var det samma sak, vi rensade och löste upp den dåliga energin. Efter det vara hela orådet i balans. Några medlemmar avslutade dagen med att även mäta energier på nuvarande kyrkogård.

Lördagen 23 mars anordnade föreningen en nybörjar- påbyggnadsutbildning i slagruta, pelare och pendel. Ca 10-12 medlemmar var intresserade att utveckla sina kunskaper och lära sig mer i ämnet.

Lördagen 24 februari, 17 medlemmar deltog på årsmötet och lät sig väl smaka av kaffe och 25 års-tårta.

Arvika slagruteförening 25 år. I Slagrutan 2009 var följande artikel införd: Ett intensivt första år: Från att ha varit en studiecirkel i nio år med regelbundna undersökande träffar och en och annan veckoslutskurs bestämde vi oss för, att nu när det möjligt bilda en förening så gör vi det. Vi valde en interimstyrelse i december för ett år sedan, vilken förberedde ett första årsmöte i februari och på den vägen är det. Av våra tidigare 30-talet deltagare till och från i studiecirkeln är idag 15 medlemmar i föreningen. Vi fortsätter med våra månadsträffar med olika teaman som medlemmarna föreslår, därutöver har vi haft två större arrangemang under hösten. En mässdag ”med energi i fokus” för att visa upp oss under en lördag med film, seminarier och själva berätta om den del av det vi arbetat med under åren. Det blev en lyckad lördag i mitten av november med många nya ansikten och givande samtal, men också besök av en del gamla, som någon gång under åren varit med på våra aktiviteter. Den yngsta besökaren, en 10-åring, som fick slagrutan att fungera vid första försöket och som lycklig vandrade hem med instruktioner och vinkelpekare. En av våra medlemmar som pojken träffar regelbundet får följa upp framgångarna.

Under ett av seminarierna berättade Erik Welamsson från Örebro, om currylinjer och vinkelpekare och hans grupp tränade också praktiskt innan de lämnade lokalen. Classe Waltin, även han en av våra återkommande föreläsare, höll föredrag om Cirkelns filosofi och pedagogik, med anknytning till indianernas mångåriga kunskaper. Filmen som visades handlade om norska UFO-forskares dokumentation kring ljusfenomen i Hessdalen. Filen kommenterades av Ingrid Krianon. Dagen avslutades med en trumresa med 20-talet deltagare. Mässdagens förberedelser och genomförande avskräckte inte styrelsegruppen utan vi hoppas kunna återkomma med liknande arrangemang för att tala om att vi existerar och på det viset nå kontakt med nya intresserade blivande slagrutemän och kvinnor.

Energiladdning av stenar. Vid höstmötet i Sölje för ett år sedan (2008)genomförde vi en ceremoni tillsammans med Erena Rhöse, maoriprinsessa från Nya Zeeland. Ceremonin var fylld med färger, symboler och starka ordlösa sånger och trumslag. Denna ceremoni tillsammans med danser och andra aktiviteter tidigare på dagen höjde energierna avsevärt i lokalen och i en radie runt lokalen. (finns beskrivet i Slagrutan nr 4 2008). Detta nya energifält har vi fortsatt att mäta med våra slagrutor och varit lite betänksamma att det inte blev en rund cirkel som överlappade Glafsfjorden, vid vars strand Sölje ligger, utan det blev en halvmåne på den sydvästra sidan där vi befann oss och med en radie på ca: 2,5 mil i den halvcirkeln. Vi har hållit fortsatt kontakt med Erena som haft en idé om att i skall göra en träff på anda sidan fjorden och arbeta med hennes traditioner kring vatten.

När vi fick till plats och tid, rätt exakt ett år efter Söljeseminariet inbjöd vi våra egna deltagare som var med i Sölje och fick beskedet av Erena att vi skulle arbeta med stenar. Så var och en tog med sig två rätt stora runda stenar som vi fick lära oss ladda, måla med valfritt 1-3 färger och fylla med de symboler vi ville lägga in. Vi förberedde en plats i en skogsglänta inte långt från vattnet där vi kunde bygga en spiral av 18 av våra stenar, med en öppning mot vattnet och under den tredje dagen placerade vi ut stenarna under en ceremoni, ledd av Erena. Dessutom deltog vi i Erenas ritualer vid solens upp- och nedgång, mätte av energier och memorerade vad som hände. En sten tog var och en med sig hem för att placera på lämplig plats. Vi kunde mäta dag för dag hur energifälten påverkades och radien blev större och större. Ju mer vi arbetade med våra stenar ju starkare energier och större aura fick de och när vi la alla i en stor ring tillsammans med Erenas stora Jadesten och några orgoniter jämnades energierna ut och alla stenar höll samma energi.

När vi åkte från kursplatsen söndag eftermiddag kunde vi konstatera att vi nu fullföljt vårt arbete som påbörjades för ett år sen, men att energierna var mycket kraftigare i den nya ”halvmånen” och fortsatte att vara så ett par veckor och därefter jämnade de ut sig och ligger nu på samma nivå och med samma radie. Dessutom var vi deltagare rätt jämt fördelade med hemorter runt hela Glafsfjorden och de stenar vi tog med oss hem har bildat en sexuddig stjärna inuti cirkeln. Vi är en erfarenhet rikare och vi kommer att fortsätta mäta och följa upp energicirkeln. /Berit E 2009.

2023

Lördagen 16 december Anslöt ett 20 tal medlemmar för årets julfika. Förutom gofikan fick vi ta del av Berits berättelse om hur föreningen startade och Hjördis berättade om den studiecirkel de haft där de lärt sig spela Ukulele och gitarr. Bengt bjöd på trevligt fiolspel. Tack för att ni bidrar till trivsel i föreningen.

Lördagen 11 november deltog ca 18 medlemmar från föreningen på en föreläsning i Församlingshemmet i Arvika.   Arne Wiig, doktor i religionshistoria berättade om Djupen bortom ytorna, om olika symboler, koder och tecken.   En mycket intressant föreläsning  och en trevlig eftermiddag. Stort Tack till Arne Viig och till Britt-Marie Johansson som ordnade detta.                                     

Lördagen 21 oktober

4 tappra själar trotsade kyla och vind för en tur till Körselviken och dess stenrösen. Mycket energi i området.

Lördagen 30 september

Träffades vi ca 26 personer för en guidad tur på Frammegården i Skillingmark.

Lördagen 18augusti

Träffades vi för en tur till torpet Stenbacken eller Statartorpet som det kom att kallas och till ”Bankiren på Myreskogen”, Erik Svensson.  Han bodde på torpet från 1828 fram till sin död 1861.   I bouppteckningen finns att läsa: 1 st Bibel, 2 st gamla lagböcker, 1 st Ekmanssons postilla, 1 ny psalmbok och ytterligare 20 böcker. De allra flesta torpare hade det både si och så med läskunnigheten och att äga böcker,  med undantag för psalmbok och möjligen Bibel, var det en lyx inte många kunde unna sig. Men Erik hade ett mindre bibliotek. Efter uppräkningen av ägodelar kommer avsnittet fodringar. Och här listas totalt 60 poster med skulder till Erik Svensson. Karln bedrev bank, och lånade ut pengar. Och det var inga småpengar, totalt hade han fodringar på 9 875 riksdaler riksmynt. Till detta kom även noggrant uträknade räntor. En del lån var på 25-30 riksdaler, medan andra var på upp till 700 riksdaler. I det sammanhanget ska man komma ihåg att Erik och hustrun Kerstin betalade 300 riksdaler för det torp de fick använda under hela sin livstid. Totalt uppgick dödsboets tillgångar till 10 307, 14 riksdaler riksmynt. En i sanning imponerande summa. Torparen och f.d statardrängen Erik Svensson kunde uppenbarligen både läsa och skriva, var kom den utbildningen från? Och var kom alla pengar ifrån och varför lånade han över huvud taget ut pengarna? Det finns många frågeställningar, men tyvärr inte några svar.

Flera i sällskapet passade på att fylla på med energier genom att stå på en liten bergsknalle bredvid stenen som är rest till Eriks ära och som några kände av hade flyttats från en plats lite längre ner på gärdet.

Stort Tack till Ingrid som tog oss med till denna speciella plats

2023-09-23

Lördagen 17 juni

Ett stort TACK till Anita Wingefors som bjöd in oss till en intressant, trevlig och varm dag i Bössviken Östra Ämtervik. Gå gärna in på www.artawe.se och läs vidare.

Lördagen 13 maj

Träffades vi 18 st för en trevlig stund vid Stavnäs hembygdsgård, Billingsberg. Föreningen bjöd på korv med bröd då det fanns möjlighet till grillning. Vissa åkte sen vidare till Stora stenen i södra Fjäll, en av Sveriges största flyttblock.

Lördagen 22 april

 Höll vi en nybörjarkurs i slagruta, pekare, pendel på Fridhem i Sälboda kl. 13:00. 

Lördagen 15 april

Samlades vi 12 personer vid macken i Sulvik kl. för en tur till Eskoleja Uligama, en gammal kapellplats från pilgrimstidens vandringar till Nidaros,  med kors och altare. Vi rensade upp lite tung energi som låg över området, hittade en kristallport, följde några pilgrimmer på deras vandring.                           

Ordet Eskoleja har hänförts till ordet Edskogsleden, en vandringsled över Edaskogen för pilgrimer på väg till Nidaros, nuvarande Trondheim, där Olav den helige begravdes för knappt 1000 år sedan. Uligama kommer från beteckningen Heliga Lekamens kapell, som i folkmun under århundradena förvandlades till Uligama. Traditionen säger att det på 1200-talet låg ett pilgrimskapell här. Kapellets plats var vid sydspetsen på Norra Yxesjön, på bäckens östsida där det tidigare funnits en såg. Uppgifterna om kapellet är dock omstridda. Den finlandssvenske folklivsforskaren Carl-Axel Gottlund besökte platsen sommaren 1821. Han har ristat några bokstäver i en sten på kullen omedelbart öster om Norra Yxesjöns sydspets. En utgrävning av platsen företogs under 4 dagar 1955. Här hålls friluftsgudstjänst en gång varje år med församlingarna i Järnskog och Karlanda.

Lördagen 11 mars Årsmöte, Glava bygdekontor, sedvanliga mötesförhandlingar.

Lördagen 11 februari  Medlemsmöte där Bengt och Berit berättade om Jordstrålning och hur man t.ex kan avstöra.

Lördagen 10 december ,Trevlig avslutning av året med intressant film om Angkor Vat. Tack till er som var med och bidrog till trevliga samtal under fikat.

Den 15 november  k.l 18:30 föreläsning av Annelie Bergfjord i hennes lokal, Inre Harmoni, på Kyrkogatan. Hon pratade om hur hon jobbar med energier, olika behandlingar och häxmagi. Kvällen avlutades med en kort trummeditation. Tack Anneli för en trevlig kväll.

Lördagen 22 oktober Gjorde vi bl.a en spontan utflykt till Fordonsmuseet och hjälpte några vilsna själar över till andra sidan.

Samt höll en nybörjar/fortsättning/påbyggnadskurs i  slagruta, pekare och pendel.  Teori och praktik. Ett 10-tal personer dök upp och vi fick även 3 nya medlemmar.

Lördagen 24 september  samlades vi vid Glava kyrka  för gemensam färd mot nya äventyr.  Vi letade efter en helig källa i Glavatrakten samt hjälpte till att hitta en övergrävd källa.

Lördagen 27 augusti Träffades vi vid Gillberga kyrka, ett område med tusenårig historia. Den ursprungliga kyrkan uppfördes troligen i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. I tornet hänger en kyrkklocka från 1100-talet, klockan är en av de äldsta i Sverige och fortfarande i bruk. Kyrkan har under åren blivit renoverad och tillbyggd i omgångar. I närheten av kyrkan finns ett förhistoriskt gravfält. Under åren 1755-1769 var  Johan Göransson präst i församlingen, det sas att han var en märklig man med övernaturliga gåvor. Gillberga framträder som en betydelsefull bygd i historien.  Hövitsmannen Amund Hatt kan ha varit bosatt här på 1300-talet. Vid reformationen på 1500-talet infann sig Gustav Vasas ”kyrkominister” Georg Norman med följe för att besätta olika socknar, exempelvis Stora Kils, med lutherska präster. Och samla in Gillbergas och närliggande sockenkyrkors ”överflödiga föremål” av ädlare metaller. Gillberga var rikaste gillet i Värmland under denna tid.

Vi mätte upp dels den jordiska energin som går in vid kyrkans ingång samt den kosmiska energin som går in vid sidoingången. Dessa energier möts sedan inne i kyrkans mitt som ett kors. Från korset strålar vitt ljus upp mot altaret. All energi, där alla chakrafärger ingår, strålar sen ut bakom kyrkan.

På hednakyrkogården mätte vi ut ”matarstenen” som skickar energierna in och ut genom gravhögarna, dessa stenar länkas troligtvis mellan andra gravhögar även utanför hednakyrkogården.

Vi åkte senare till St. Olofs källa som ligger söder om Gillberga, längs pilgrimsleden.

Lördagen 18 juni 13 personer träffades hemma hos  Ingela för social samvaro och trevligt samtal runt fikabordet. Lite energiarbete hann vi också med.

Söndagen 5 juni Arrangerade  föreningen en Provapå dag i  slagruta, pekare och pendel.  Dels för helt nybörjare  men även för de som redan hade grundkunskaper men ville utveckla sina färdigheter.

2020-05-21 Årsmöte Glava bygdekontor, sedvanliga mötesförhandlingar.

2022-04-23/24 En mycket trevlig helg bland auror och chakran. På kursen fick vi både teori och lära oss många olika tekniker, för att bl.a:, mäta, se, rena och balansera aurorna och chakrorna, stärka dem, rensa bort känslomässiga trauman i auran, upptäcka och ta bort energistopp i kroppens flöde och auran (innebär ofta smärtlindring), mäta chakror med pendelspröt och sen göra en personlighetsbeskrivning av det (stämmer oftast), hur vi kan skydda oss mot ”energitjuvar”, otrevliga människor och strålning, snabbt ta tillbaka vår energi, känna på osynliga varelsers aura, påverka auran med tanken, lära oss hur vi alla dagligen lämnar kroppen och förflyttar oss med auran. Eva Svensson, som arbetat med Jordstrålningscentrum i Stockholm i 25 år, blev i slutet av 90-talet fanatiskt intresserad av auran och chakrorna och ville lära sig allt om dem. Bl a lärde hon sig själv genom att testa på olika sätt, och med mängder av misstag, att se auran, vilket tog ett år. Idag lär hon ut tekniken på 10 minuter.
 
2022-03- 26 Träffades vi ca 14 st i Glava bygdekontor, Vi pratade om chakra och balansering av kroppen. Provade på healing i kombination med trummor.
 
2022-02-26 Träffades vi i Årtakan för lite gemenskap och korvgrillning.  Vid energimätning i området så hittade vi en trolig boplats från 1300-1400-talat?  Fattigstuga? Området har lite längre upp en fantastisk utsikt över sjön Ränken.  


2021-12-11
Julfika, och avslut för året. Berit fortsatte berätta lite om olika symbolers plus och minus sida. Efter fikat så fick vi en skön stunds avkoppling med meditationshealing, riktigt goa energier. En skön avslutning på 2021.

2021-11-20 11 personer slöt upp för att lyssna på ett intressant föredrag, Berit Engqvist  berättade om ”nya energier i tiden”. Kvällen av slutades med en stunds skön avkopplande meditationshealing.

2021-10-16 Nybörjarkurs med fördjupning i slagruta, pekare, pendel och spröt. Bygdekontoret i Glava. 2021-09-18 Träffades vi vid Hammarsklätten där det ligger en gammal boplats från Vikingatiden. Vi tittade vi även på rester från ett järnbruk som fanns i området på 1800-talet.

2021-08-21 Utflykt till Hösåskullen samt ev. marknadsplatsen i Nysäter.

2021-07-10 Årsmötet i Glava Bygdekontor.

2021-06-19 Utflykt till Falleberget och Trefaldighetskällorna. En trefaldighetskälla är enligt gammal folktro en vattenkälla med läkande kraft. Trefaldighetskällorna har ofta medeltida, katolskt ursprung, men kan dessutom från början ha varit forntida offer- eller kultplatser. Största möjliga effekt hade källvattnet om det dracks på trefaldighetsaftonen, vilken infaller sju dagar efter pingstafton, som i sin tur infaller sju veckor efter påsk. Trefaldighetsafton infaller även alltid vid fullmåne, vilket understryker firandets förkristna karaktär. Det var även viktigt att vattnet från källan rann mor norr. Norr uppfattades som det ondas hemvist och dit kunde sjukdomen återförpassas. Föremål av metall, som mynt och nålar har offrats vid källorna ända in på 1900-talet. Ofta var källan tillägnat något helgon, exempelvis Sankt Erik eller Sankt Olof, många av Sveriges trefaldighetskällor bär deras namn. Lämplig vattenmängd för bästa läkande effekt lär ha varit sjuk klunkar av vattnet. Det förekom även att man tvättade sig i källorna.

2021-05-22 Utflykt till Berg klätt, ca 12 personer mötte upp denna dag för en utflykt till Långrösa på östra sidan klätten.

2020-12-07 Tyvärr tvingas vi ställa in årets julfika  pga rådande omständigheter.

2020-11-02 Vi jobbade denna kväll med stenenergier. Vi la först  stenarna i ring på bordet efter att vi mätt ut plus och minussida, mätte därefter energierna både inne i ringen och utanför. Sedan flyttade vi ner stenarna på golvet i en större cirkel. Mätte åter energierna både inne och utanför ringen och  även mellan stenarna. Intressant var hur energierna växte och blev rejält starka när vi la en kristall inne i cirkeln. Vi mätte även auran på oss själva och hur den växte. Vissa av stenarna var rejält kraftfulla.

2020-10-10 Trots regn och rusk var var vi 5 st som slöt upp till denna utflykt. Först besökte vi Gränsjösätrane eller Sättra som är belägen ca 1,5 km vä om byn Gränsjön. Ursprungligen var det en sätervall för hemmanet Gränsjön och Glasnäs. Den första bebyggelsen ska enligt domstolsförhandlingar ha tillkommit i slutet av 1630-talet. Den förste bebyggaren ska ha varit en finne vid namn Krut Måns Jönsson. Byn Gränsjösätrane liksom hela hemmanet Gränsjötorp, tillhörde från början gården Frebohl och den så kallade Hjärnesläkten. Markerna sträckte sig från Glafsfjorden i öster till Fjällbodaälven och Norra Yxesjön i väster. Till Gränsdjösätrande kom den första fasta bosättaren omkring 1757. Det var Per Erlandsson f. 1709 som tillsammans med Bonde Eriksson f. 1731 kom flyttande till Sätervallen. Per var av släkten Hjärne. Idag står bara ett hus med jordkällare kvar, av de andra finns endast stenrösen. Vi fortsatte upp till Eskoleja och lite energiarbete. Vi mätte ut var den gamla kyrkan kan ha stått och följde några pilgrimmer på deras väg. En mycket trevlig eftermiddag om än i blötaste laget.

2020-09-19 7 st tappra själar träffades i Gunnarskog. Först besökte vi Jungfruhålan, den är en av Skandinaviens största grytor och ligger i Räxed, på väg upp mot Tobol. Jättegryta bildads där två isälvar flöt samman för ca 10 000 år sedan. Isälvarna drog med sig grus och stenar, så kallade löpare som sattes i rotation av vattnet och svarvade denna stora jättegryta ur berget. Den har ett djup av 5 m och en diameter på 3 m. Det fanns inte mycket till energi vid jättegrytan. Vi fortsatte sedan hem till Ingela för att se över jordstrålningen i terrängen samt mätning av stenenergier. Det var en del spännande energier vid den upprättstående stenen uppe i skogen, positiv energi som kom uppifrån. Det kommer också  energi in i stenen från nordväst och går ut sydöst, det finns även flera energipunkter runt stenen och när de frigjordes så  växte auran runt stenen från ca 4 m till över 10 m. Trevliga samtal senare vid kaffet.

2020-08-22 Utflykt till Bössviken i Ö:a  Ämtervik, inbjudna av Anita Wingefors. Efter en god kaka och kaffe gav vi oss iväg till skogen för olika mätningar. Vi fick varsin karta med inritade Leylinjer över området. Vi började mäta vid de 4 stenarna som ligger på rad precis vid Kilsgränsen. Den stora stenen fick vi till är ca 19000 år och har klarat sig genom istiderna. Det är matarstenen som skickar energi till de 3 mindre stenarna, (positiv energi), som vi tror är ditlagda för hand för ca 20000 år sen. Sen upptäckte vi ytterligare en stor sten bakom den första stora stenen, som ligger i samma rad. Denna sten kom troligen dit vid senaste istiden och hade negativ energi. Det fanns en skyddsbarriär längre bort. Den var ca 75 m bred, användes under vikingatiden men skapades tidigare, Den vätte ut mot Fryken. Det har legat en kyrka uppe på en vall, byggd 1029 av Olof den Helige. Den första kyrkan fick bli vapenhus när det byggdes en ny och  man inte fick ta med vapnen in i kyrkan. Det fanns även stall för hästarna och härbärge för de resande. En kultplats fanns längre bort. Det var många stenar lagda i området och det ska ligga en man begraven där. Denna ”heliga plats” tillhör inte kristendomen. Vi fann både manliga och kvinnliga energiplatser på flera ställen. Den sista stora stenen vi var till var det svårt att få fram något om. För en del av oss stod pendlarna helt stilla och vi fick olika åldrar, mellan 30000-18000år? En mycket trevlig dag som avslutades med soppa hemma hos Anita

2020-07-18 Vi var 5 stycken som samlades vid Järvenskolan i Gunnarskog  för den 2,4 km långa promenaden till Rövarstenen. Ett flyttblock ca 15X10 m och ca 4 m högt. Namnet syftar på att rövare sägs ha haft sitt tillhåll där i äldre tider medan de stal i kringliggande bygder. ”Den vanligaste förklaringen till flyttblocken är att inlandsisen som för hundratusen år sedan började växa till över Sverige var mycket mäktig och fungerade som en kraftig väghyvel. Den slet sönder berg och rev loss stora block. Blocken frös in i isen och i takt med att isen växte till så transporterades blocken i väg, ibland många mil. Bergblock från Sverige har hittats t ex i norra Tyskland. När isen för tiotusen år sedan smälte så sjönk helt enkelt isbergen ned på marken, smälte och kvar blev det stora blocket som flyttats, flyttblock. En annan förklaring till flyttblocken och deras underliga placering är att det var jättar som kastade iväg dem, de kallas därför ofta jättekast. Ofta kastade jätten stenen mot kyrkklockorna vars klang över socknen troligen irriterade jätten. Jättarna hade ingenting till övers för kristendomen. Själva härstammade de ju från en tid långt före det att kyrkor började byggas. Faktum är dock att det inte är känt  att en enda kyrka blivit träffad. Jättens krafter räckte i regel bara att kasta stenarna halvvägs, blocken är ju trots allt rätt stora. Du får själv bedöma sannolikheten! EU har inte tagit ställning i frågan.” Text från info tavlan vid stenen. Vi upplevde en lugn och behaglig plats men gjorde inga mätningar i övrigt.

2020-06-13 En tur till Naturbyn i Långserud, ett mycket fint ställe för den som vill leva vildmarksliv. Stugor både på marken och i träden, det fanns även en ute på sjön, alla till uthyrning. Vi passade på att fika vid en fin lägerplats innan vi for vidare till korset. Korset hittades 2013 på Brudeberget väster om Långserud strax intill E 18, det är 3 m högt och rikt snidat i trä. Han som reste korset heter Pjotr Nadejevskij, en ryss från Litauen och numera boende i Vålberg. Han och hans fru hade varit och fikat där och kände att det är en plats full av energi. Han ser korset som ett minnesmärke, som en gåva till värmlänningarna. Det är ett katolskt kors som har tillverkats av den berömde litauiska konstnären Macijavskas med trävirke från Kalingrad. Det 350 kg tunga korset transporterades till Sverige efter att det invigts i en katolsk kyrka i Litauen.

2020-05-16 Kl. 14;00 samlades vi hos Hjördis och Lennart i N Fjäll i Klässbol. De tog oss med upp till Festekullen som ligger på ett berg med fin utsikt över Värmeln. Hjördis berättade att det varit tradition  att folk i bygden samlades och gick upp till Festekullen  just 16/5. En fin och trevlig tur.

2020-04-25 Pga rådande omständigheter är dagens utflykt inställd. Utflykt; vi åker till Naturbyn och korset i Långsrud. Tid och plats att mötas på meddelas senare.

2020-03-21-22 Tyvärr tvingades vi ställa in den efterlängtade kursen med Eva från jordstrålningssällskapet men vi hoppas kunna återkomma vid annat tillfälle.

2020-02-10 Årets första medlemsmöte bestod bl.a. av att vi lärde oss hitta saker med hjälp av PSI-spåret, spännande och något som jag tror att vi alla vill utforska lite mer. Kanske lättare till sommaren när vi kan var utomhus. Ett besök hos Göte Andersson, som kan berätta lite mer om just PSI-spåret, står också på önskelistan.

2019-10-26 Ca 12 medlemmar slöt upp på Thorsborg i Edane och tog del av utbudet på Harmonimässan 2019-09-28 Vi var ca 8 personer som träffades på Storkasberget för att mäta strålningen från 4 G -masten.  Vi åkte sen vidare till Ingestrand för att även se hur strålningen påverkar på lite längre avstånd.

2019-09-23 Nybörjarkurs i pekare/slagruta/pendel på Bygdekontoret i Glava. Ett 10-tal ungdomar och vuxna mötte upp för att lära sig mer. Ytterligare 2 måndagskvällar är planerade.

2019-08-24 Utflykt till Hällemyren som är den enda restaurerade jordkulan i Värmland och unik i sitt slag. Den är väl värd ett besök. Hällemyren återfanns 1882 och är en myr som en gång varit uppodlad men som nu är igenväxt med skog. Enligt husförhörslängderna var stället bebott mellan 1818 och 1886 och som mest bodde 10 personer i jordkulan som har en golvyta på knappt 8 kvm. Vi upplevde en mycket lugn och behaglig plats. Bakom huset fann vi dubbla kryss, Hartman och Currykryss med väldigt stark energi. Vi kunde även känna av en del naturväsen. På hemvägen stannade vi till vid Kungshögen i Nysäter. Den är en av 3 gravhögar längs Byälven som ingått i ett större, nu förstört gravfält. Vid utgrävningar som gjorts i en av de förstörda gravarna har föremål hittats som daterar denna till vikingatiden (ca 800-1050 e Kr) Det är troligt att Kungshögen är från samma tid.   2019-06-15 PSI-spåret som var planerat flyttar vi fram till i höst då det även denna dag fanns andra saker som var mer i akut behov av hjälp. Energiarbete i Årtakan, vi rensade bort en del tung energi som negativt påverkade både människor och djur i området. En del av detta har troligen koppling till gamla pilgrimsleden. Arbetet resulterade i bättre engergiflöde.

2019-05-25 Ämnet för dagen var kristallportar, stjärnlinjemönster och jordlinjemönster. Men när vi träffades och gick igenom var och hur vi skulle börja var det andra saker som pockade på och kändes vara i mer akut hjälp varför vi ändrade oss till energiarbete och husrensning i Hillringsberg.

2019-05-11 Prova på dag vid Glava Bygdekontor. Ca 5 barn och 7-8 vuxna vågade testa våra mätverktyg. Resultat 3 nya medlemmar.

2019-04-22 Utflykt till Bergs klätt

2019-03-25 Medlemsmöte i Bygdekontoret i Glava. Vi ägnade kvällen åt traumastegar och traumaringar. Det öppnades även en stjärnport under kvällen där ett par medlemmar kunde få påfyllnad av energi.  

2019-03-04 Slagruteföreningens årsmöte, Bygdekontoret i Glava. 13 st slöt upp för årsmötet. Sedvanliga möteshandlingar gicks igenom. Styrelsen kvarstår. Förnärvarande 34 medlemmar. Föreningen bjöd på kaffe och smörgås.

2019-01-21 Medlemsmöte på Bygdekontoret i Glava. Ett 10-tal medlemmar mötte upp. Vi kartpendlade för att se var vi kunde hitta intressanta ställen för kommande utflykter. Några av oss fick även prova på traumastege, Bengt är träffsäker när det gäller att få fram årtal. Han plockade även bort ett par traumaringar. Vi får se vad som händer. 🙂 Föreningen bjöd på kaffe.

2018-10-20

Utflykt med slagruteföreningen till krigargravarna från 1808 i Boda, ca 3 km norr om Koppom. På kyrkogården begravde man ett hundratal soldater från dalaregementet 1908-09, som dött i fältsjuka. Kyrkogården är belägen på en liten kulle planterad med tallar och är omgärdad av tjocka järnkedjor. På platsen står även 8 gamla kanoner. Vi hjälptes åt att frigöra stagnerad energi, området kändes sen lättare.

Vidare färd till Mjögsjön och Värmlandsstenen där vi samlades vid brasan och avslutade med korvgrillning. Vi åkte sen vidare till Mattes trollbjörk vid vägen in till Sigfridstorp.

2018-09-22

Slagruteträff i Årtakan.

Vi mätte energier i ett område där enligt uppgift ska ha funnits en skans. Vi kunde även följa energierna i stenar, kraftiga goda energier. Vissa stenar visade plus och andra minus.

Avslutade dagen med korvgrillning.

2018-08-20

Utflykt till gravröse, ”Jätterösa”  på Lövåsudden i Glava. Värmlands största bronsåldersröse, som mäter 45 m i diameter. I röset finns rester av hällkistor.

Energierna vandrade ut och in i röset från matarstenarna runt om. Snabbare skiften i energierna nu än tidigare.

Avslutade dagen med korvgrillning.